NAAMSAANNAME

Van Cornelis via Roseboom naar Jansen

website templates
Voor 1811 hadden vele Nederlanders geen vaste familienaam. Men gebruikte een patroniem, een achternaam ontleend aan de voornaam van de vader, die dus veranderde bij elke generatie. Ook was het gebruikelijk een naam te ontlenen aan de boerderij of veldnaam waar men woonde; deze namen wijzigden dus bij verhuizing. Bijvoorbeeld in de familie komt de naam Saat Noordijk voor, deze is afgeleid van Havezathe Noor(d)wijk in de Achterhoek. Of de plaats waar men geboren was, van Ham, van Dalen of van Hattem.

Op grond van decreten van keizer Napoleon van 1811 en 1813 werden alle inwoners verplicht een vaste achternaam aan te nemen en deze te laten registreren. De wijze van registratie verschilt per gemeente. Sommige gemeenten vermeldden alleen gezinnen die een nieuwe naam aannemen, anderen vermeldden alle gezinnen uit die gemeente.

De akten bevatten behalve de oude en nieuwe naam van het gezinshoofd ook de namen en vaak de leeftijden van de kinderen. Deze akte geeft een mooi overzicht van de gezinssamenstelling aan het begin van de burgerlijke stand.

Jacoba van Dalen gaf voor haar kinderen de naam Rooseboom (Roseboom) op als familienaam. Maar de meeste kinderen gebruikten die naam niet. Geert Cornelis Roseboom gebruikte in Meppel de achternaam Jansen.

 gemeente

Vollenhove  
jaar 1811  
aktenummer II-258  
     
Bovenstaande gegevens heeft u nodig wanneer u het originele dossier wilt inzien op de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel.  

personen in deze akte
oude naam Van Dalen
aangenomen naam Van Dalen
voornaam Jacoba
leeftijd onbekend 
oude naam Cornelis
aangenomen naam Cornelis
voornaam Jan
leeftijd onbekend 
oude naam Cornelis
aangenomen naam Roseboom
voornaam Cornelis
leeftijd 31 jaar 
oude naam Cornelis
aangenomen naam Roseboom
voornaam Jan
leeftijd 28 jaar 
oude naam Cornelis
aangenomen naam Roseboom
voornaam Geert
leeftijd 26 jaar 

oude naam Cornelis
aangenomen naam Roseboom
voornaam Arnoldus
leeftijd 16 jaar 
oude naam Cornelis
aangenomen naam Roseboom
voornaam Geertje
leeftijd 19 jaar

© Copyright 2019 Erik Jansen - All Rights Reserved