Schoneveld

Rijnsburg

Kwartierstaat van Wilhelmina Elisabeth SCHONEVELD

Eerste Generatie

1. Wilhelmina Elisabeth SCHONEVELD werd geboren op 16 december 1938 in Leiden.

Wilhelmina trouwde met Cornelis van der HOEVEN zoon van Cornelis van der HOEVEN and Gerrigje van WINKELHOFF op 2 juni 1964 in Rijnsburg. Cornelis werd geboren op 20 juli 1942 in Rotterdam.

Tweede Generatie

2. Jan SCHONEVELD werd geboren op 31 Jan 1902 in Leiden. Hij stierf op 22 november 1989 in Rijnsburg. Hij trouwde met Janna ZANDBERGEN on 23 september 1926 in Rijnsburg.

Bakker te Rijnsburg

3. Janna ZANDBERGEN werd geboren op 6 december 1905 in Rijnsburg. Zij stierf op 23 juni 1989 in Katwijk.

Derde Generatie

4. Dirk SCHONEVELD werd geboren op 23 augustus 1863 in Rijnsburg. Hij stierf op 25 juni 1928 in Rijnsburg. Hij trouwde met Bregtje van den EIJKEL op 18 augustus 1887 in Rijnsburg.

Kind Dirk Schoneveld
Vader Johannes Schoneveld
Moeder Sophia Martina van der Meij
Plaats Rijnsburg Geboortedatum 23-08-1863
Adresgegevens Rijnsburg, nr. 162
Beroep vader verwer

Timmerman te Rijnsburg.

5. Bregtje van den EIJKEL werd geboren op 13 mei 1867 in Rijnsburg. Zij stierf op 13 juni 1926 in Rijnsburg.

6. Willem ZANDBERGEN werd geboren op 18 december 1862 in Rijnsburg. Hij stierf op 2 september 1935 in Rijnsburg. hij trouwde met Janna van der MEIJ on 4 maart 1897 in Rijnsburg.

Voornaam nog onbekend. Was o.a. grafdelver in Rijnsburg aan de Sandtlaan

7. Janna van der MEIJ werd geboren op 29 september 1874 in Rijnsburg. Zij stierf op 10 augustus 1927 in Rijnsburg.

Vierde Generatie

8. Johannes SCHONEVELD werd geboren op 30 september 1828 in Rijnsburg. Hij stierf op 26 februari 1903 in Rijnsburg. Hij trouwde met Sophia Martine van der MEIJ op 18 september 1850 in Rijnsburg.

Huisschilder, koster, diaken, ouderling

9. Sophia Martine van der MEIJ werd geboren op 13 februari 1833 in Rijnsburg. Zij stierf op 24 december 1914 in Rijnsburg.

Dorpsstraat 157, Rijnsburg, volkstelling 1840.
157...meij, van der...Cornelis...43j...Rijnsburg...geh...landbouwer..Prot.
157...Haak, van der...Neeltje...39...Nieuwkoop...geh... zonder...Prot.
157...meij, van der...Fijtje [Sophia] Martina...6j... Rijnsburg...ongeh...zonder...Prot. 157...Zandbergen...Jan...50j...Rijnsburg...geh...landbouwer...Prot.
157...Glasbergen...Niesje 50j...Rijnsburg...geh...zonder...Prot.
157...Zandbergen... Teeuwis...23j...Rijnsburg...ongeh...zonder...Prot.
157... Zandbergen...Cornelis...12j...Rijnsburg...ongeh...zonder...Prot.
157...Zandbergen...Jannetje...18j...Rijnsburg...ongeh...zonder... Prot. 157...Zandbergen...Cornelia...9j...Rijnsburg...ongeh... zonder...Prot.

10. Gerrit van den EIJKEL werd geboren op 26 april 1842 in Haarlem. Hij stierf op 24 november 1921. hij trouwde met Marijtje BRUSSEE on 14 september 1865 in Rijnsburg.

11. Marijtje BRUSSEE werd geboren op 8 december 1843 in Rijnsburg. Zij stierf op 9 mei 1920.

12. Cornelis ZANDBERGEN werd geboren op 14 december 1827 in Rijnsburg. Hij stierf op 1 juni 1890 in Rijnsburg. Hij trouwde met Wilhelmina de BRUIN.

13. Wilhelmina de BRUIN werd geboren op 1 april 1830 in Rijnsburg. Zij stierf op 12 december 1903 in Rijnsburg.

14. Gerrit van der MEIJ.Gerrit trouwde met Elizabeth van EGMOND.

15. Elizabeth van EGMOND.

Vijfde Generatie

16. Jan SCHONEVELD werd geboren op 1 oktober 1797 in Rijnsburg. Hij stierf op 15 september 1864 in Rijnsburg. Hij trouwde met Maartje DRIEBERGEN op 20 juni 1819 in Rijnsburg.

Bij de volkstelling van 1840 woonde aan de Dorpsstraat langs de Vliet nr. 42A, was op dat moment verwersknecht. Barbier en verversknecht

Overledene Jan Schoneveld , 66
Vader Ephraim Schoneveld
Moeder Johanna Schotvanger
Echtgenoo/te Maartje Driebergen
Plaats Rijnsburg
Datum overlijden 14-09-1864

Geboorteplaats overledene Rijnsburg Beroep overledene verver Adresgegevens Rijnsburg

17. Maartje DRIEBERGEN werd geboren op 16 maart 1800 in Katwijk aan de Rijn. Zij stierf op 21 april 1873 in Rijnsburg.

Dorpsstraat langs de Vliet , Rijnsburg, volkstelling 1840.
042a...Schoneveld...Jan...42j...Rijnsburg...geh...verwersknecht.... Prot. 042a..Driebergen...Maartje...39j...Katwijk...geh...zonder... Prot. 042a..Schoneveld...Willem...18j...Rijnsburg...ongeh... zeevarende...Prot. 042a..Schoneveld...Ephraim...17j... Rijnsburg...ongeh...verwersleerling...Prot.
042a..Schoneveld... Joanna...16j...Rijnsburg...ongeh...zonder...Prot.
042a.. Schoneveld...Johannis...11j...Rijnsburg...ongeh...zonder...Prot.
042a..Schoneveld...Catharina...9j...Rijnsburg...ongeh...zonder... Prot. 042a..Schoneveld...Dirk...8j...Rijnsburg...ongeh...zonder... Prot. 042a..Schoneveld...Gerritje...6j...Rijnsburg...ongeh... zonder...Prot. 042a..Schoneveld...Maria...4j...Rijnsburg...ongeh...zonder...Prot. 042a..Schoneveld...Cornelis...1j...Rijnsburg... ongeh...zonder...Prot.

18. Cornelis van der MEIJ werd geboren rond 1797 in Rijnsburg. Hij trouwde met Neeltje van den HAAK op 4 mei 1823 in Rijnsburg.

Dorpsstraat 157, Rijnsburg, volkstelling 1840.
157...meij, van der...Cornelis...43j...Rijnsburg...geh...landbouwer...Prot.
157...Haak, van der...Neeltje...39...Nieuwkoop...geh... zonder...Prot.
157...meij, van der...Fijtje [Sophia] Martina...6j... Rijnsburg...ongeh...zonder...Prot.

19. Neeltje van den HAAK werd geboren op 30 juni 1799 in Nieuwkoop. Zij overleed op 29 maart 1867 in Rijnsburg.

20. Arie van den EIJKEL werd geboren op 1 mei 1811 in Rijnsburg. Hij stierf op 15 november 1882. Hij trouwde met Anna SCHWARTZ op 5 juni 1836 in Rijnsburg.

21. Anna SCHWARTZ werd geboren op 30 november 1808 in Haarlem.

24. Jan ZANDBERGEN werd geboren op 10 februari 1788 in Rijnsburg. hij werd gedoopt op 15 februari 1788 in Rijnsburg. Hij stierf op 15 april 1857 in Rijnsburg. Hij trouwde met Niesje GLASBERGEN op 20 Jan 1809 in Rijnsburg.

25. Niesje GLASBERGEN werd geboren op 8 november 1788 in Rijnsburg. Zij stierf op 19 december 1862 in Rijnsburg.

26. Cornelis de BRUIN.Cornelis trouwde met Neeltje SCHAAP.

27. Neeltje SCHAAP.

Zesde Generatie

32. Efraim Johannesz SCHONEVELD werd geboren op 21 oktober 1764 in Warmond. Hij werd gedoopt op 21 oktober 1764 in Warmond. Hij stierf op 11 november 1821 in Rijnsburg. Hij trouwde met Johanna SCHOTVANGER rond 1787 in Rijnsburg.

Rijnsburgs regent van 1791 tot 1795. In 1574 werd de abdij in Rijnsburg verwoest, in 1609 overleed de laatste abdis. het oudst benoemde lid van de Ridderschap Holland fungeerde daarna als rentemeester-generaal van de abdijgoederen.. Titel was dan hijer van de hoge hijerlijkhijid Rijnsburg. De schout vertegenwoordigde als hoofd van het plaatselijk bestuur als diens plaatsvervanger.
De bevolking werd vertegenwoordigt door twee dorpsregenten (later burgemeesters genoemd) - 7 schijpenen, 5 welgeboren mannen, 2 weesmannen, 2 heiligegeestmeesters en 2 kerkmeesters.
Er werd hiervan een register bijgehouden waarin de ambsteed, termijn en andere gegevens werden bijgehouden.
beroep : Huisschilder

33. Johanna SCHOTVANGER werd geboren rond 1770 in Beverwijk. Zij stierf op 28 september 1838 in Rijnsburg.

Overledene Johanna Schotvanger , 82
Weduwnaar/weduwe Ephraim Schoneveld

Plaats Rijnsburg
Datum overlijden 28-09-1838

Geboorteplaats overledene Beverwijk
Adresgegevens Rijnsburg

34. Dirk DRIEBERGEN werd geboren op 19 maart 1775 in Katwijk. Hij trouwde met Katrina van VELSEN on 20 oktober 1799 in Katwijk.

35. Katrina van VELSEN werd geboren op 1 oktober 1780 in Katwijk.

38. Geerlof van den HAAK werd geboren rond 1773 in Nieuwkoop. hij trouwde met Neeltje van WIERINGEN.

39. Neeltje van WIERINGEN.

48. Matthijus Jacobszoon Teeuwis ZANDBERGEN werd geboren op 19 december 1758 in Rijnsburg. Hij werd gedoopt op 25 februari 1759 in Rijnsburg. Hij stierf op 12 augustus 1826 in Rijnsburg. Hij trouwde met Jannetje NAGTEGAAL on 13 mei 1787 in Rijnsburg.

49. Jannetje NAGTEGAAL werd geboren op 27 september 1761 in Rijnsburg. Zij stierf op 10 oktober 1811 in Rijnsburg.

50. Klaas Gerritsz GLASBERGEN.Klaas trouwde met Neeltje Joosten van MOERKERKEN.

51. Neeltje Joosten van MOERKERKEN.

Zevende Generatie

64. Johannes SCHONEVELD werd geboren op 1 Jan 1736 in Warmond. Hij werd gedoopt op 8 Jan 1736 in Warmond. Hij stierf op 8 september 1816 in Warmond. Hij trouwde met Maria RENSINK on 19 november 1758 in Warmond.

Dopeling Johannes Vader Efraiem Schoneveld Moeder Grietje van der Ham
Getuige Neeltje van der Vaart

Plaats Warmond
Datum doop 08-01-1736

Inventarisnummer 716

Armmeester, gezworene ter hogevierschaar, welgeboren man, schijpen en krooZijemraad van de hoge en vrije heerlijkhijid Warmond

65. Maria RENSINK werd geboren in Zutphen. Zij werd gedoopt op 21 oktober 1732 in Zutphen. Zij stierf op 15 oktober 1815 in Warmond.

68. Jan DRIEBERGEN werd geboren op 9 juni 1737 in Katwijk. hij trouwde met Maartje VOOIJS op 27 juli 1766 in Katwijk.

69. Maartje VOOIJS werd geboren rond 1743 in Katwijk.

70. Willem van VELSEN.Willem trouwde met Anna Maria LEMMENS.

71. Anna Maria LEMMENS.

78. Teunis van WIERINGEN.Teunis trouwde met Martijntje KOENEKOOP.

79. Martijntje KOENEKOOP.

96. Jacobus ZANDBERGEN werd geboren op 14 mei 1715 in Rijnsburg. Hij stierf op 2 juli 1789 in Rijnsburg. hij trouwde met Katrijntje van der VIJVER.

Jacob Zandbergen had Kaatje beloofd dat hij met haar zou trouwen. Omdat hij die belofte niet na kwam, richtte zij zich op 11.1.1759 met een verzoekschrift tot schout en schepenen van haar woonplaats. Als eiseres stelde Catharina van der Vijver op de eerste rechtdag dat "zij is verlost van een zoon, welke zij aan de gedaagde, als daar van de vader sijnde, in barensnood heeft opgezwooren." Zij eiste dat Jacob Zandbergen zou worden veroordeeld om met haar "in facie ecclesia" (in de kerk) te trouwen, respectievelijk dat hij haar zou betalen voor alimentatie van het kind 2 gulden en 10 stuivers per week, vanaf de geboortedag tot aan de leeftijd van 20 jaar, of zoveel eerder als het in staat zou zijn "de kost te gewinnen." Aan kraamkosten vroeg zij 60 gulden. Jacob Zandbergen was ter terechtzitting verschijnen, maar in gebreke gebleven "behoorlijke ordre op desselfs zaken te stellen en dus in conformite van ordonnantie op 't stuk van de justitie geëmaneerd te antwoorden". Hij kreeg twee maal uitstel, waarschijnlijk bedoeld om hijm de gelegenhijid te bieden een rechtskundige te zoeken om hijm bij te staan. Op de derde zitting werd hij vertegenwoordigd door Luzac, die stelde dat zijn cliënt bereid was onder ede te verklaren, dat hij aan eiseres "nooit of ooit eenige trouwbeloften gegeeven hijeft en dat hij gedaagde na doode van des eijseresses overleede man (zoo als de eijseres komt voor te geven) met de eijsres geen vleeschijlijke conversatie gehad hijeft." De practisijns (rechtsoefenaars, juridischij deskundigen) wisselden stukken uit, die niet zijn opgenomen in het dingboek. Een uitspraak is in het boek niet te vinden. Waarschijnlijk is het tussen partijen tot een accoord gekomen . het paar is in ieder geval niet getrouwd. Dat Jacob Zandbergen de verliezer was, blijkt uit het feit dat hij veroordeeld werd tot het betalen van de kosten van juridischij bijstand, die aan Catharina van der Vijver was verleend en die
door het gerecht getaxeerd werden op 113 gulden en 12 stuivers.

97. Katrijntje van der VIJVER werd geboren op 28 april 1733 in Rijnsburg.

98. Jan Cornelsz NAGTEGAAL. Jan trouwde met Marijtje Willems ZWAAN.

99. Marijtje Willems ZWAAN.

Achtste Generatie

128. Efraim SCHONEVELD werd geboren rond 1700 in Warmond. Hij stierf rond 1762 in op Warmond. Hij trouwde met Grietje van der HAM about 1732 in Warmond.

129. Grietje van der HAM werd geboren rond 1705 in Warmond. Zij stierf rond 1793 in Warmond.

130. Egbert RENSINK.Egbert trouwde met Aaltje ELLEVANT.

131. Aaltje ELLEVANT.

136. Samuel Jans DRIEBERGEN.Samuel trouwde met Geertje VOORUIT.

137. Geertje VOORUIT.

138. Dirk VOOIJS. Dirk trouwde met Neeltje Van Der SWAN.

139. Neeltje Van Der SWAN.

192. Matthijus ZANDBERGEN werd gedoopt op 27 februari 1684 in Katwijk aan de Rijn. Hij stierf op 26 september 1752 in Rijnsburg. hij trouwde met Ermpje Jans van der LET on 18 mei 1704 in Oegstgeest.

193. Ermpje Jans van der LET werd geboren rond 1678 in Rijnsburg. Zij stierf rond 1758 in Rijnsburg.

194. Jan van de VIJVER.

Jan trouwde met Prijntje van der VEN.

195. Prijntje van der VEN.

Negende Generatie

384. Pancras Matthijusz ZANDBERGEN werd geboren rond 1622. Hij stierf op 26 mei 1701. Hij trouwde met Jannetje Jacobs van ROON on 27 Jan 1684 in Katwijk aan de Rijn.

Pancras Matthijusz is van Voorhout naar Katwijk aan de Rijn verhuisd. Waarom? Als minderjarige jongeman is hij waarschijnlijk zijn vader gevolgd. Maar toen die, nog vóór of in 1650, naar zijn geboorteplaats terugkeerde, is Pancras in Katwijk gebleven. het is bekend dat hij daar in 1651 en 1656 woonde. Mogelijk als boerenknecht. Maar dat is hij niet gebleven.

385. Jannetje Jacobs van ROON.

Tiende Generatie

768. Matthijus Pieterssz DECKER was born in Voorhout. Hij stierf op 23 november 1650 in Voorhout. Hij trouwde met Grietje GERRITS op 27 november 1612 in Leiden.

769. Grietje GERRITS was born in Noordwijkerhout. Zij stierf op 18 september 1646 in Noorwijkerhout.

Elfde Generatie

1536. Pieter Cornelisz DECKER was born in Voorhout. Hij trouwde met Anna CORNELISDOCHTER.

1537. Anna CORNELISDOCHTER.

© Copyright 2019 Erik Jansen - All Rights Reserved

Made with ‌

Easy Website Builder